Z parku (nazývat vzrostlou plíseň v kanalizačním systému parkem je asi zavádějící) vyběhla skupinka mladých, rozjívených a nevycválaných zvířat. Přímo pod nohy Krokodýlka hodila se smíchem množství petard, které se zaduněním explodovaly v dlouhé sérii nepříjemných zvuků. Krokodýlek uskočil a ztuhl s pohledem upřeným do dáli. Morče poplácalo přítele po rameni a řeklo:
„Klid příteli, nechápu to, dělá to bům a barvičky a všichni jsou z toho paf….,“ v tom si všimlo, že s Krokodýlkem není něco v pořádku, začínal se třást a od tlamy mu odkapávala pěna.
„A kruci, flashback!“ řeklo Morče a jejich společnice pro onu noc rychle poslal pryč, aby nedoznaly úhony.
Krokodýlek viděl zelenou barvu, viděl listy tropických rostlin, byl v džungli. Slyšel helikoptéry, střelbu v dálce. Viděl jak stíhačky shazují napalm sotva pár set metrů od něj. Taky se mu zdálo, že slyší zpívat slova break on through to the other side, ale to je asi blbost, řekl si.  Byl zraněn, beze zbraně, celá jeho jednotka padla nebo byla zajata, měl jen nůž, dlouhý vojenský ozubený nůž typu Arnie dává na frak Stalonovi. Zpoza zatáčky se k němu blížily hlasy, mluvily řečí, kterou neznal. Jakmile se v ohybu cesty objevily první postavy, otočil se přímo proti příchozím. Zařval, klapl čelistí a jal se probojovat si svou cestu na svobodu. Když se na jednotku vrhl, vypadalo to z počátku, že mu moment překvapení pomůže zneškodnit několik protivníků a pak rychle zmizet v zeleném nekonečnu džungle. Štěstěna ale u Krokodýlka nikdy nevydržela dlouho. Dva z Vietkongu ho povalili na zem. Začali ho mlátit do obličeje, potažmo tlamy. Krokodýlkovi se začalo vše rozplývat, zdálo se, že ztrácí vědomí.
„Prober se kámo!“ říkalo Morče a fackovalo Krokodýlka ležícího na zemi vedle popelnic. Zhroucený svíral v tlapě tenký klacek. V pozadí bylo vidět několik těžce se zvedajících a láteřících lidí, kteří hleděli nepřátelsky směrem ke dvojici.
„Debilní rachejtle, tak snadno dostupné. Zkurvily životy už tolika zvířatům a těch prstů urvaných,“ proneslo Morče zaníceně a podívalo se smutně do kamery, doufaje, že tím získá pochopení širšího publika.
„Na, poslechni si tohle, to tě zklidní. Měli bychom padat, pár lidí jsi tady přetáhl klackem.“
Morče nasadí Krokodýlkovi sluchátka, pustí mu Calm Down a rychle ho odvádí boční uličkou pryč. Na temné obloze se rozprskávají barevné kaňky a exploze nerytmicky duní.
It's a long way to the top if you wanna rock'n'roll